בשקט הזה הכואב

ובדום הזה הנוקב

אתה איתי ואני איתך

רק איתך

ועיניי דומעות.

                       דליה יאירי

שמואל דן מייזליש

ניסן תשל"ה - ניסן תשס"ב

אתר זכרון
wedd 6.JPG
wedd 6.JPG

a.JPG
a.JPG

danny 17.JPG
danny 17.JPG

wedd 6.JPG
wedd 6.JPG

1/5